29 Utješni biblijski stihovi za prekide i slomljeno srce

U ovom ćete postu otkriti najutješnije biblijske stihove o prekidima i liječenju slomljenog srca nakon prestanka veze.

Zapravo:To su isti stihovi koje sam pročitao kad mi je potrebna pomoć da otpustim nekoga koga volim. Nadam se da će vam i ovaj duhovni savjet pomoći.Započnimo.

Sveto pismo o rasturanjuPonovljeni zakon 31: 6

Budite jaki i hrabri, ne bojte se i ne bojte se njih: jer Gospodin, vaš Bog, on ide s vama; neće te iznevjeriti, niti te napustiti.

Zapamtite da će vam Gospodin biti stalni pratilac - nikada vas neće napustiti niti napustiti.

Psalam 34:18

Gospodin je blizu onima koji su slomljenog srca; i spašava one koji su skrušenog duha.

Psalam 41: 9

Da, moj poznati prijatelj, u koga sam vjerovao, koji je jeo moj kruh, podigao je petu na mene.

Psalam 73:26

Moje tijelo i moje srce propadaju, ali Bog je snaga moga srca i moj dio dovijeka.

Čak i ako imam slomljeno srce, moje srce dobiva snagu uz Božju pomoć.

Psalam 147: 3

On liječi slomljena srca i veže im rane.

Mudre izreke 3: 5-6

Uzdaj se u Gospodina svim srcem svojim; i ne oslanjaj se na svoj razum. Na svim svojim putovima priznaj ga i on će upravljati tvojim stazama.

Nakon prekida, kada nemate pojma što učiniti, pravi je način moliti se o tome i dopustiti Bogu da vodi vaše korake. Ako se pouzdate u Boga, pomoći će vam u donošenju najboljih odluka.Mudre izreke 3: 15-16

Ona je dragocjenija od rubina: i sve stvari koje možete poželjeti ne uspoređuju se s njom. U desnoj je ruci duljina dana; a u lijevoj ruci bogatstvo i čast.

Izaija 9: 2

Ljudi koji su hodali po tami vidjeli su veliko svjetlo: oni koji obitavaju u zemlji sjene smrti, nad njima je zasjalo svjetlo.

Izaija 41:10

Ne boj se; jer ja sam s tobom: ne plaši se; jer ja sam tvoj Bog: jačat ću te; da, pomoći ću ti; da, ja ću te podržati desnicom svoje pravednosti.

Izaija 43: 1-4

Ali sada ovako govori Gospodin koji te stvorio, o Jakove, i koji te je stvorio, Izraele, ne boj se, jer ja sam te otkupio, nazvao sam te imenom tvojim; ti si moj Kad prođeš kroz vode, bit ću s tobom; i kroz rijeke neće te preplaviti: kad budeš hodao kroz vatru, nećeš biti spaljen; niti će te plamen zapaliti. Jer ja sam Gospodin, tvoj Bog, Sveti Izraelov, tvoj Spasitelj: dao sam Egipat za tvoju otkupninu, Etiopiju i Sebu za tebe. Budući da si bio dragocjen u mojim očima, bio si častan, a ja sam te volio: zato ću dati ljude za tebe, a ljude za tvoj život.

Izaija 66: 2

Jer sve je to što sam ja ručno napravio, i sve je to bilo, govori Gospodin; ali na ovog ću čovjeka pogledati, na siromaha i skrušenog duha, koji drhti od riječi moje.

Jeremija 29:11

Jer znam misli koje mislim prema vama, govori Jahve, misli o miru, a ne o zlu, da vam dam očekivani kraj.

Matej 10:14

A tko vas ne primi, niti čuje riječi vaše, kad izađete iz te kuće ili grada, otresite prašinu s nogu svojih.

Matej 11: 28-30

Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene; jer sam krotak i ponizna srca: i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer moj je jaram lagan, a moj teret lagan.

Matej 13:15

Jer srce ovih ljudi je nabubrilo, i uši su im tupe, a oči su im zatvorene; da ne bi u bilo kojem trenutku mogli vidjeti očima i čuti ušima, razumjeti srcem i obratiti se, a ja bih ih trebao izliječiti.

Matej 15: 8

Ovaj narod mi se približava svojim ustima i poštuje me svojim usnama; ali njihovo srce je daleko od mene.

Matej 21:42

Isus im kaže: Zar niste nikada u spisima čitali: Kamen koji su graditelji odbacili, isti je postao glava ugla: ovo je djelo Gospodnje i to je čudesno u našim očima?

Matej 28:20

Učeći ih da poštuju sve što sam vam zapovjedio: i, evo, ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta. Amen.

Luka 4:18

Duh Gospodnji je na meni, jer me pomazao da propovijedam evanđelje siromasima; poslao me da liječim slomljena srca, da propovijedam oslobođenje zarobljenicima i povraćanje slijepim očima, da pustim na slobodu one koji su u modricama

Ivan 12:40

Zaslijepio im je oči i otvrdnuo srce; da ne bi trebali vidjeti očima, niti razumjeti srcem, i obratiti se, a ja bih ih trebao izliječiti.

Ivan 14:27

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem: ne kako svijet daje, ja vam ga dajem. Neka se vaše srce ne uznemiruje i neka se ne boji.

Ivan 16:33

Ovo sam vam rekao da u meni imate mir. U svijetu ćete imati nevolje; ali budite veseli; Svladao sam svijet.

Rimljanima 8: 7

Budući da je tjelesni um neprijateljstvo prema Bogu: jer nije podložno Božjem zakonu, niti uistinu može biti.

Efežanima 4:31

Neka se sva gorčina, i srdžba, i ljutnja, i galama, i zli govori, uklone od vas, sa svom pakošću

Filipljanima 4: 6-7

Ništa ne pazi; ali u svakoj stvari molitvom i dovom sa zahvalnošću neka vaši zahtjevi budu obznanjeni Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će vaša srca i misli kroz Krista Isusa.

Filipljanima 4:13

Sve mogu po Kristu koji me jača.

Jakov 4: 7

Predajte se dakle Bogu. Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas.

1. Petrova 5: 7

Prebacivši svu svoju brigu na njega; jer se brine za vas.

1. Solunjanima 5:18

U svemu zahvaljujte: jer ovo je volja Božja u Kristu Isusu za vas.

Otkrivenje 21: 4

I Bog će izbrisati sve suze s njihovih očiju; i više neće biti smrti, niti tuge, niti plača, niti će biti više boli: jer prijašnje stvari prolaze.

Što Biblija kaže o raskidima

Biblija pruža teška vremena, spokojna vremena, kaos i utjehu. Čak i više od toga, raspravlja o našim borbama i radostima. Tješi nas kad smo dolje, ohrabruje nas kad smo gore, daje nadu kad se čini da je sve izgubljeno i uvjerava nas da ćemo proći kroz ovu dolinu sve dok imamo jedno drugo i Njega.

Nijedan odnos nije savršen i raskid može ikoga uzdrmati vjeru. Biblija pruža nadu u najgore trenutke i ima mnogo toga za reći o tim nedaćama. Božja Riječ ne ostavlja kamen na kamenu kada je u pitanju devastacija, izgubljena nada i bol u srcu.

Nakon prekida može biti teško shvatiti kako bi stvari mogle biti bolje, ali s pravim savjetom možda ćete se početi osjećati drugačije.

Nije se lako vratiti nakon bolnog prekida. Teško je vratiti samopouzdanje i potrebno je vrijeme da podignete samopouzdanje.

Uostalom, vjerojatno ste neko vrijeme bili zajedno prije nego što ste shvatili da stvari ne idu kako treba. Kad konačno prihvatite da su stvari gotove, pronaći snagu za napredak često može biti teže nego zapravo prekinuti vezu.

Sad je tvoj red

A sada želim čuti od vas.

Koji vam je od ovih biblijskih stihova bio najdraži?

Postoje li neki utješni spisi za raskid koji bih trebao dodati na ovaj popis?

U svakom slučaju, obavijestite me tako što ćete odmah ostaviti komentar ispod.

p.s. Jeste li se ikada zapitali kakva je budućnost vašeg ljubavnog života?

Zanimljivi Članci